La mirada feminista: Breaking Bad

Un vídeo dels Bukku qui sobre la mirada feminista a la serie ‘Breaking Bad‘ amb el complex personatge de Skyler White. Gènere i televisió.

More from Joan B. Galí
‘Abzû’, vint mil llegües de viatge submarí
‘Abzû‘ és la nova obra de Giant Squid i 505 Games. Un...
Read More
0 replies on “La mirada feminista: Breaking Bad”