Partícules

'Les Partícules Elementals' de Michel Houellebecq 8

La perpetuació de la carn

per

rovocador, visionari, pessimista, cínic, misantrop… Si associem aquestes paraules amb “francès” al motor de cerca de Google, segurament remenarà petabytes d’informació indexada topant amb un nom propi: Michel Houellebecq. Les obres d’aquest autor de Saint Pierre (Illa de la Reunió) sempre remouen…